2 thoughts on “Even More Ears 2016”

    1. Jeg er i Australia for tiden, så jeg har ikke tilgang til SD-kortet der videoen er. Men jeg kan laste den opp et sted når jeg kommer tilbake til Oslo i starten av mars.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s